Pron-Up Yeni Nesil Yüksek Düzey Dezenfektan


Pron-Up Yeni Nesil Yüksek Düzey Dezenfektan

Pron-up®  Yeni Nesil yüksek düzey dezenfektandır.  Bakterisit - Virüsit - Fungisit - Sporosit 

 

Ürün Özellikleri

 • Gram-pozitif ve gram-negatif bakteriler, sporlu bakteriler, mayalar, küfler virüsler ve protozonlara karşı etkilidir.
 • Yüzeyde tutunması kolay ve uzun sürelidir.
 • Kuru granül formunda renksiz ve kokusuzdur.
 • Pron-Up yüksek enerjili olup, yüksek kimyasal stabilitesinden dolayı kalıcı etkinlik sağlar.
 • Geniş pH aralığında etkinlik gösterirler.(pH 1-13 aralığında etkilidir.)
 • Yüzey gerilimini düşürerek biyofilm tabakalarına nüfuz eder.
 • Mikroorganizmaların %99,99'unu çok kısa sürede yok eder.
 • Organik madde varlığında etkinliğini sürdürür.
 • Çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklarda etkinliğini korur.
 • Sert sularda çözünme özelliğini ve etkinliğini kaybetmez.
 • Aşındırıcı ve toksik değildir.
 • Çevre dostudur. Koku giderici özelliği vardır.
 • Uzun süreli depo ömürleri vardır.

 
Copyright © Sanidez İlaç