Uluslararası 5. Yoğun Bakım Enfeksiyonları Sempozyumu


Uluslararası 5. Yoğun Bakım Enfeksiyonları Sempozyumu

Değerli Meslektaşlarımız,

Bir ilke imza atarak, birincisini 2002 yılında, ikincisini 2004 yılında Trabzon’da, üçüncüsünü 2007 yılında Kapadokya’da ve dördüncüsünü 2012 yılında Trabzon’da gerçekleştirmiş olduğumuz Ulusal Yoğun Bakım Enfeksiyonları Sempozyumu’nun beşincisini 9-12 Ocak 2020 tarihinde yine doğduğu yer ve ayda uluslararası olarak Trabzon’da düzenlemenin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Ancak 8 yıl ara vermiş olduğumuz için de bir özür borçluyuz.

Yoğun bakım enfeksiyonları hastane enfeksiyonları içersinde en önemli yeri tutmakta ve giderek daha da önemli bir sorun haline gelmektedir. Zaman içinde yoğun bakım ünitesi sayılarındaki artış, alt yapı ve personel eksikliği gibi pek çok sorunun yanı sıra giderek artan antibiyotik direnci yoğun bakım enfeksiyonları ile mücadeleyi daha da zorlaştırmaktadır. Yoğun Bakım enfeksiyonları, yoğun bakımda hasta takip eden her uzmanlık alanını yakından ilgilendirmektedir. Yoğun bakım enfeksiyonlarının ayrı bir platformda tartışılacak kadar büyük bir sorun olduğunu daha 2002 yılında görmüş olmak da bilim adına bize ayrı bir mutluluk vermektedir.

Multidisipliner anlayışın ve güncelliğin ön planda tutulduğu Yoğun Bakım Enfeksiyonları Sempozyumunun bu yılki ana başlıkları arasında yoğun bakım hastasında akılcı ilaç kullanımı, antimikrobiyal tedavi yönetimi ve antimikrobiyal direnç sorunu, sorunlu hastalar, kateter enfeksiyonları, mekanik ventilasyon ilişkili enfeksiyonlar, riskli hastalar, yoğun bakımda hasta güvenliği ve yoğun bakım ünitelerinde enfeksiyon kontrol önlemleri tartışılacak konu başlıklarından bazıları olup ilgili farklı konu önerilerinizi de beklemekteyiz.

Sempozyum öncesi düzenlenecek kursta ise yoğun bakım hemşireleri ve yoğun bakım teknisyenlerine uygulamalı eğitim verilecektir.

Düzenleme Kurulu adına hedefimiz bu sempozyumun da daha önce gerçekleştirilenler kadar başarılı ve yararlı geçmesidir.

Sizlerin katkıları ile gerçekleştireceğimiz 5. Yoğun Bakım Enfeksiyonları Sempozyumunda Trabzon’da görüşmek dileği ile saygılar sunarım.

 

Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. İftihar KÖKSAL
Sempozyum Başkanı

 

11 OCAK 2020 CUMARTESİ
15:30-16:15 Sanidez Uydu Sempozyumu

Biyogüvenlikte Dezenfeksiyonun Önemi
Ufuk Tansel Şireli
Pron-Up ve Sanitest Ürün Sunumu
Yavuz Akbulut

Fotoğraflar


 
Copyright © Sanidez İlaç