Sanitest UV Işık Altında Floresan Etki Gösteren Boya

Kullanım Amacı : Enfeksiyonlar dünya üzerinde önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Enfeksiyonların önlenmesinde önemli basamaklardan biri, çevresel temizliğin sağlanarak kontaminasyon riskinin azaltılmasıdır. Temizlik alanında yapılan müdaheleler, ortamlarda hijyenin iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle UV işaretleyici bitkisel boya, temizlik personeline verilen eğitimin yüzey temizliğine etkisinin değendirilmesinde kullanılır.

Neden Sanitest? : • İleri düzey temizlik yapılmasına olanak sağlar. • Kontrol edilebilir sanitasyonu mümkün kılar. • Ölçülebilir sonuçlara ulaşmada etkin rol oynar. • Efektif hijyen ortamının sağlanmasına katkıda bulunarak ortamdaki enfeksiyonları azaltır.

Copyright © Sanidez İlaç